جوغن ,گذاری ,دفینه ,افقی ,وجود ,دارد؛ ,دفینه گذاری ,وجود دارد؛ ,جوغن افقی ,کاربرد داشته ,بجهت دفینه ,بجهت دفینه گذاریجوغن های افقی" کج"

در ایران باستان از نمادها ، نشانه ها وعلائم متعددی جهت دفینه گذاری استفاده شده است؛! در مناطق ایران نشانه های انفرادی نیز وجود دارد؛ که هم بجهت دفینه گذاری کاربرد داشته اند، و هم به جهت نشانه گذاری مسیر ها ودیگر نیز کاربرد داشته اند؛! جوغن ها جزء دسته نشانه هایی هستند؛ که هم بجهت مراسم آئینی ودفن هم شکار و هم دفینه گذاری از آنها استفاده شده است؛! در مورد دفینه گذاری جوغن ها، بستگی به شکل و محل قرارگیری دارند، زیرا تعدد استفاده از جوغن ها در ایران باستان خیلی زیاد بوده است؛! یکی از این جوغن ها که اغلباً یا بصورت تکی و یا درکنار علائم ویا نمادهای دیگر وجود دارد؛ جوغن افقی یا جوغن افقی کج میباشد؛! این جوغن خاص بیشتر بروی سنگ های آهکی ، سخت و سنگهای سخره ایی وجود دارد؛ و کاربرد آن بجهت دفینه گذاری میباشد؛! این جوغن بصورت افقی و کمی اریب یا کج به داخل سنگ وجود دارد؛! دفینه گذاری مرتبط با این نوع جوغن، مربوط به مکانهایی خاص.....و همچنین درشعاع وتیررس است؛! این جوغن ها بیشتر به جهت تومولوس ها، خزانه ها ، سرداب ها و دخمه ها، وقبرهای انفرادی مهم در باستان پدید آمده اند؛! این جوغن ها دربرخی موارد دارای عمق زیادی هستند، ولی در ساختار اصلی عمق خیلی زیادی ندارند؛ واین درفلسفه اصلی ویا درتفسیر جوغن خیلی تغییر ایجاد نمیکند؛!

 

نوشته: مهدراد راد

منبع اصلی مطلب : آکادمی وانجمن پژوهشی نماد ودفینه ایران
برچسب ها : جوغن ,گذاری ,دفینه ,افقی ,وجود ,دارد؛ ,دفینه گذاری ,وجود دارد؛ ,جوغن افقی ,کاربرد داشته ,بجهت دفینه ,بجهت دفینه گذاری
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : جوغن افقی (کج ،اریب)